Numerologie

26. srpna 2006 v 17:33 | pansyy

Numerologie - význam čísel

· JEDNA :
je číslice jednoty a počátků, číslo Stvořitele. Je také i prvním mužským číslem, které se částečně odvozuje od falického tvaru číslice, částečně od silného tvořivého charakteru. Je symbolem fyzické a mentální aktivity.
V souvislosti s osobností člověka reprezentuje číslo 1 vůdcovství, organizační schopnosti a ambice. Lidé mající převahu čísel 1 jsou rození vůdci, nositelé ideálů, dobří organizátoři, schopní své myšlenky prosadit. Jsou individualisté, špatně snášejí podřízenost kolektivu.
DVĚ :
Podle dualistické víry svádí dobrý bůh nepřetržitý souboj s bohem zla. Jestliže číslo 1 reprezentuje Stvořitele, pak 2 musí zastupovat zlo, nebo chcete-li, ďábla. Ovšem základní charakteristikou tohoto čísla je jeho ženský princip, který v sobě obsahuje pasivitu, poddajnost a podřízenost. V sexuální terminologii tvar dvou vertikálních linií, římské číslo II, představuje vagínu, vhodnou pro číslo I , penis.
Lidé s převažujícím číslem 2 stojí v přímé opozici číslu 1. Raději následují, než vedou. Velmi dobře pracují v kolektivu, mohou být i servilní, jejich přirozená jemnost se může projevovat jako ostýchavost nebo dokonce slabost.
Tito lidé vás budou o svém názoru spíše jemně přesvědčovat, než ho vnucovat. Jsou to diplomaté, schopní vystupovat jako úspěšní smírčí soudci mezi dvěma znepřátelenými stranami.
TŘI :
Toto je tzv. rozmnožovací číslice, jednak tvarově připomínající mužské genitálie a sexuální spojení, jednak součet číslic 1 a 2, mužský a ženský princip, dá číslo 3, tedy potomka Geometricky vzato je číslo 1 bod, číslo 2 přímka a číslo 3 první jednoduchý geometrický tvar, trojúhelník. Trojúhelník s vrcholem nahoru reprezentuje mužskou sexualitu a oheň, trojúhelník s vrcholem dolů zastupuje sexualitu ženskou a vodu. Jde o svaté číslo - číslo svaté Trojice. Je také počtem božího trigonu v keltském náboženství a hinduismu.
Lidé s převahou čísla 3 jsou aktivní, harmoničtí a jsou skvělí milovníci. Snaží se uvést do souladu čísla 1 a 2 v perfektní a plodné číslo 3. Jsou mnohostranní , společenští a pro ostatní sexuálně přitažlivý. Sami se o sexuální stránku života zajímají. Výborně komunikují, i když je ostatní někdy mohou považovat za povrchní.
ČTYŘI :
Toto je číslo materie, které přináší extrémní stabilitu a solidnost. Číslice se obvykle spojuje s nemněnými jevy jako 4 roční doby, 4 základní elementy nebo 4 světové strany. Čtyřstranný základ krychle reprezentuje v magické geometrii a architektuře stabilitu a pevnost.
U lidí toto číslo zastupuje stálost. I když je stálost v životě významná vlastnost, někdy může být i nepružná a nudná. Lidé s převažující číslicí 4 dokážou tvrdě pracovat a v zaměstnání jsou úspěšní, zejména v oblastech plánování, organizace a administrativy ale v jejich činnosti nejspíš nebude příliš tvůrčího nadšení.Nekonvenčnost a podnětnost není sice jejich silná stránka, ale společnost se bez jejich stálosti neobejde.
PĚT :
Živé a vzrušující je číslo 5. Pět lidských smyslů, 4 lidské údy a hlava tvoří pět základních částí těla odpoutaných od torza. Číslo 5 je číslicí země, přírody a okultismu - pět spojených bodů vytváří hvězdu nebo pentagram, který užívají novodobý pohané a který v sobě zahrnuje ideály člověka a přírody. 5 má také svou sexuální stránku - 3 zastupuje mužský princip a 2 princip ženský.
Lidé s převahou čísla 5 se vyznačují živostí a neúnavností, chtějí zkusit vše, ale u ničeho dlouho nevydrží. Jsou bystří a temperamentní, milují změny a výzvy. Rádi riskují a jsou neuvážení. Tito lidé jsou progresivní a nekonformní, mají rádi vzrušení, zejména sexuální. Musí mít pocit volnosti, jsou nestálí a nespolehliví.
ŠEST :
Je jediným z nejvíce harmonických čísel. Matematicky i symbolicky jsou vztahy 2 x 3 i 1 + 2 + 3 velmi dobře vyvážené. Šestka je číslem Stvoření ( 6 dní) , číslem harmonického sexuálního spojení - trojúhelník s vrcholem nahoře ( mužský princip ) je spojený s trojúhelníkem s vrcholem dole ( ženský princip ) v šesticípou hvězdu. Šestka je typicky ženským číslem a vyjádřením svazku 2 x 3. Reprezentuje pečovatelský přístup ženy - jistotu, vřelost, vytrvalost a stálost a všechny aspekty mateřství.
Lidé s převahou čísla 6 jsou domácky založení. Milují teplo a bezpečí rodiny. Jsou loajální, harmoničtí, přátelští a zodpovědní, občas mohou být samolibí. Mají sklony se vměšovat do záležitostí druhých a věří, že všechno vědí nejlépe.
SEDM :
Je jedna z nejvíce posvátných a magických číslic. V křesťanském náboženství i v judaismu Bůh stvořil zemi za 6 dní a sedmý odpočíval, čímž vznikl sedmidenní týden. Duha má 7 barev, stojí sedm sloupů moudrosti a známe 7 divů světa.
Lidé s převahou čísla 7 jsou přemýšliví, mají předpoklady osvojit si různá neortodoxní náboženství a zabývat se mystikou. Jsou to uzavření individualisté či samotáři, často intelektuálové, kteří mají problémy zapadnout do společnosti. Z tohoto důvodu je ostatní považují za chladné a odtažité, což dotyčným na druhou stranu ani příliš nevadí. Lidé s číslem 7 si plně vystačí sami se sebou a nehodí se povahově pro týmovou práci. Realita a radosti života je moc nezajímají, jsou to snílkové, kteří žijí ve vlastní fantazii a dávají přednost vysněným představám.
OSM :
"Zemité" číslo 4 se v číslici 8 násobí. Jde o číslo praktických zájmů. Pokud se oprostíme od materie, můžeme říci, že osm je číslicí nekonečna a také bránou do příštího života. V buddhismu značí 8 cestu vedoucí od tělesného života.
V numerologii číslo 8 představuje naopak upoutání člověka k materii a praktičnosti. Lidé s převahou čísla 8 jsou materialisté, pracovní dříči a umínění vytrvalci. Jsou skvělí obchodníci, mají rádi systematičnost a mají přirozený talent vydělat velké peníze. Nicméně, co získají, mohou i ztratit, mohou být materiálně úspěšní i neúspěšní. Lidé s číslem 8 jsou ambiciózní a za svým cílem půjdou zřejmě nemilosrdně.
DEVĚT :
Výsledkem násobení čísel 3 x 3 je extrémně silné číslo 9. Je to nejvyšší liché číslo ve stupnici numerologie a reprezentuje částečně úspěch, částečně i naplnění. Bývá spojováno s těhotenstvím, jak pro odpovídající počet měsíců, tak pro oblý tvar těla. Je rovněž číslem iniciace - přechodu z nižšího stupně do vyššího.
Lidé s převažujícím číslem 9 jsou zpravidla úspěšní. Mají zářné, vysoké ideály, které se snaží veškerou energií prosazovat, ať to stojí, co to stojí. Jsou neobyčejně tvořiví a mají umělecký talent a neotřelé nápady. O své výjimečnosti dobře vědí. Ačkoliv jsou na své schopnosti pyšní a milují obdiv a pochvaly, úspěchy se nehonosí
JEDENÁCT :
Je číslicí zjevení a vnitřního zraku. Lidé s převažujícím číslem 11 spoléhají na svou intuici, jsou ale praktičtí. Bývají nekonvenční, ale rovněž citliví. Jelikož je číslicí jedenáct součet dvou jedniček 2, mají tito lidé množství vlastností, které zastupuje právě číslice 2 . Nicméně, 11 v sobě obsahuje také atributy čísla 1 . Z toho vyplývá, že lidé s číslem 11 často nevědí, zda jsou sami rodilí vůdci, či se raději nechají někým vést.
DVACET DVA :
Je významné číslo kabaly - deset bodů na Stromě života spojují dvacet dvě cesty. Hebrejská abeceda má 22 písmen 22 je karet v tarotové " Velké arkáně". Jedná se o číslo završení a dokonalosti. Lidé s převahou čísla 22 rádi drží život pevně v rukou. Číslo 22 lze redukovat na číslici 4 ( 2 + 2 ), ale lidé typu 22 jsou silnější a jejich pozitivní rysy jsou mnohem výraznější než u čísla 4.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama